Primăria și Consiliul Local
Baia Mare
 
Comunicate şi anunţuri de presă
din luna: anul:
Cauta in Comunicate şi anunţuri de presă

Comunicatele şi anunţuri de presă din anul 2012 luna ianuarie


Anunt individual din 31.01.2012

privind emiterea unui act administrativ fiscal


Anunt colectiv din 31.01.2012

privind emiterea unor acte administrative fiscale


Anunt din 30.01.2012

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre privind: vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992, şi ale locuinţelor menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în favoarea proprietarilor acestora şi a moştenitorilor acestora, a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor (constructori de bună credinţă) precum şi aprobarea unui regulament pentru vânzarea acestor terenuri.


Anunt individual din 30.01.2012

privind emiterea unui act administrativ fiscal


Anunt individual din 30.01.2012

privind emiterea unui act administrativ fiscal


PRECIZARE la ANUNTUL din 26.01.2012

privind organizarea concursului din data de 8-10.02.2012 pentru ocuparea :


Anunt din 24.01.2012

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant şi a unui post temporar vacant de asistent medical în cadrul cabinetelor medicale şcolare, respectiv unui post vacant de asistent medical comunitar.


ANUNT din 24.01.2012

SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN, cu sediul în Baia Mare , str. Serelor nr. 2 organizează concurs în vederea ocupării pe perioada nedeterminată , a 8 posturi vacante de şofer I în cadrul atelierului mecanic reparaţii întreţinere auto.


Anunt individual din 16.01.2012

privind emiterea unui act administrativ fiscal


Anunt colectiv din 12.01.2012

privind emiterea unor acte administrative fiscale


Anunt colectiv din 11.01.2012

privind emiterea unor acte administrative fiscale


Anunt colectiv din 04.01.2012

privind emiterea unor acte administrative fiscale