Primăria și Consiliul Local
Baia Mare
 
Comunicate şi anunţuri de presă
din luna: anul:
Cauta in Comunicate şi anunţuri de presă

 Comunicatele şi anunţurile de presă din anul 2012 luna ianuarie


Anunt

Primăria Municipiului Baia Mare

 

  

 

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs pentru ocuparea :

 

 • unui post vacant de asistent  medical ( perioadă nedeterminată )
 • unui post temporar vacant de asistent medical ( perioadă determinată ), în cadrul cabinetelor  medicale  şcolare,
 • unui post vacant de asistent medical comunitar ( perioadă nedeterminată ).

 

Condiţii cumulative de participare:

 • studii de specialitate (medii, postliceale, superioare de scurtă durată, superioare)
 • certificat de membru OAMR vizat pe anul 2012

 

Concursul va avea loc în data de 8.02.2012,ora 9,00 – proba scrisă şi 10.02.2012, ora 9,00 – interviul, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 37.

Dosarele se depun până în data de 2.02.2012 inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, et. IV, tel. 0262.211001, interior 195 şi pe site-ul Primăriei Baia Mare.

Afişat azi, 24.01.2012, la sediul Primăriei Baia Mare.

 

 

Primar

CĂTĂLIN CHERECHEŞ

 

 

 

ACTELE  NECESARE  LA DOSARUL PENTRU  ÎNSCRIEREA  LA  CONCURS:

 • copie după actul de identitate 
 • copie după cartea de muncă, dacă este cazul 
 • copie după diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ de specialitate,  sau, pentru absolvenţii din promoţia 2011, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ unde au absolvit studiile de specialitate
 • copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare, dacă este cazul 
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că nu figurează ca fiind în evidenţă cu afecţiuni cronice (în original)
 • cazier judiciar (în original)
 • curriculum vitae (cu specificarea abilităţilor de operare PC)
 • certificat OAMR vizat pe anul 2012

BIBLIOGRAFIA postul Asistent medical cabinet şcolar:

 

 1. Teste pentru asistenţi medicali, V. Gherghina, M. Timofte, Gh. Nicolae, 2009 (teste orientative)
 2. Urgenţe medico-chirurgicale, L. Titircă, Ed. Medicală, 2006,
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania MOnr. 785 din 24/11/2008
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.653/2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare MO nr. 808 din 3 decembrie 2008
 5. ORDIN   MECTS / MS, nr. 5298/1668 din  7 septembrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, MO  nr. 25 din 12 ianuarie 2012

 

BIBLIOGRAFIA postul Asistent medical comunitar:

 

 1. Teste pentru asistenţi medicali, V. Gherghina, M. Timofte, Gh. Nicolae, 2009 (teste orientative)
 2. Urgenţe medico-chirurgicale, L. Titircă, Ed. Medicală, 2006,
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania MOnr. 785 din 24/11/2008
 4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 5. Norme metodologice de aplicare a Ordonanţă de Urgenţă nr. 162 din 12 noiembrie 2008, MO nr.91 din 16.02.2009

 

Precizare la Anuntul de mai sus

 

 

privind organizarea concursului din data de 8-10.02.2012 pentru ocuparea :

 

 • unui post vacant de asistent  medical ( perioadă nedeterminată )
 • unui post temporar vacant de asistent medical ( perioadă determinată ), în cadrul cabinetelor  medicale  şcolare,
 • unui post vacant de asistent medical comunitar ( perioadă nedeterminată ).

 

 

La Condiţii cumulative de participare prin studii de specialitate (medii, postliceale, superioare de scurtă durată, superioare) se înţelege :

 

 • asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist, asistent medical medicină generală , asistent medical pediatrie

 

 

 

 

Primar

CĂTĂLIN CHERECHEŞ