Primăria și Consiliul Local
Baia Mare
 
Comunicate şi anunţuri de presă
din luna: anul:
Cauta in Comunicate şi anunţuri de presă

 Comunicatele şi anunţurile de presă din anul 2012 luna ianuarie


Anunt individual

             

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BAIA MARE

Direcţia de Venituri

Codul de identificare fiscală 3627692

Str.Crişan nr.2, tel.0262/211004

Nr . 1.296/30.01.2012

 

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

Pentru comunicarea prin publicitate

 

 

În baza art. 44 alin. (3) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare comunicăm că au fost emise actele administrativ fiscale pentru următorii contribuabili:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele /

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal  al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ

fiscal /nr. şi data actului

1.

COVACI ELENA

STR. PĂLTINIŞULUI NR. 84/42

LOC. BAIA MARE,

JUD. MARAMUREŞ

DOSARE EXECUŢIONALE

NR. 141.285/23.01.2012,

NR. 141.278/20.01.2012,

NR. 141.286/23.01.2012,

 

SOMAŢIA NR. 86.602/23.01.2012,

SOMAŢIA NR. 86.594/20.01.2012,

SOMAŢIA NR. 86.603/23.01.2012.

 

 

Actele administrativ fiscale poate fi consultate de titularul acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrativ fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 15.02.2012.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl puteţi contacta pe domnul Barbur Adrian   la sediul nostru sau la numărul de telefon 211004 int.104.

Şeful compartimentului,

C.J. Barbur Adrian

 

 

  

 

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BAIA MARE

Direcţia de Venituri

 

 

Codul de identificare fiscală 3627692

Str.Crişan nr.2, tel.0262/211004

 

 

  Nr. 1.297/30.01.2012

 

PROCES VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 

Întrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin.(2) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Piştea Ioan-Cosmin, în calitate de consilier juridic, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 30.01.2012, concomitent la sediul Direcţia de Venituri.şi pe pagina de Internet a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 1.296 din data de 30.01.2012.

 

            Şeful compartimentului,                                                                        Întocmit,

               C.J. Barbur Adrian                                                                C.J. Piştea Ioan-Cosmin

 

    

Anunţul a fost retras în data de…………..                                                        Întocmit,

             Şeful compartimentului,                                                          C.J. Piştea Ioan-Cosmin     

               C.J. Barbur Adrian