Primăria și Consiliul Local
Baia Mare
 
Comunicate şi anunţuri de presă
din luna: anul:
Cauta in Comunicate şi anunţuri de presă

 Comunicatele şi anunţurile de presă din anul 2012 luna ianuarie


Anunt individual

                  

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BAIA MARE

Direcţia de Venituri

 

Codul de identificare fiscală 3627692

Str.Crişan nr.2, tel.0262/211004

 

 

Nr.1388/31.01.2012

 

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

pentru comunicarea prin publicitate

 

                În baza art. 44 alin. (3) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare comunicăm că a fost emis actul administrativ fiscal pentru următorul contribuabil:

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele /

Denumirea contribuabilului

Sediul fiscal  al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ

fiscal /nr. şi data actului

1.

TARTAN IULIANA

 

Str. Viilor nr. 8C

 

Decizia de impunere nr. 208/28.12.2011

 

 

 

                                                                               

 

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 15.02.2012.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna Lia Muresan  la sediul nostru sau la numărul de telefon 211004 int.121.

 

 

 SEF SERVICIU,

c.j. Lia Muresan

 

 

 

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BAIA MARE

Direcţia de Venituri

 

 

Codul de identificare fiscală 3627692

Str.Crişan nr.2, tel.0262/211004

 

 

Nr. 1388/31.01.2012

 

PROCES VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin.(2) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Craciun Nicu-Sandu, în calitate de inspector, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 31.01.2012, concomitent la sediul Direcţia de Venituri şi pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 1388 din data de 31.01.2012.

 

 

 

 

            Sef serviciu,                                                                                                            Întocmit,

       c.j. Lia Muresan                                                                                                     ec. Nicu Craciun

 

    

Anunţul a fost retras în data de…………..                                                                            

 

 

            Sef serviciu,                                                                                                             Întocmit,  

       c.j. Lia Muresan                                                                                                     ec. Nicu Craciun